Poliitika on keeruline valdkond ja sellest paremini aru saamiseks on oluline mõista erinevaid kontseptsioone ning termineid. Selles blogipostituses sisaldav teave aitab sul lahti mõtestada poliitilisi päevauudiseid ja paremini aduda poliitikat puudutavaid analüüse mõnes huvialases blogis snabblån. Samuti võid seda kasutada koolitööde tegemiseks, kui pead kasutama keerulisemaid poliitilise valdkonnaga seotud termineid.

CNNi efekt

Seda terminit kasutatakse päris palju politoloogilistes analüüsides. Ööpäevaringsete uudiste pealetõus 20. sajandi lõpus mõjutas külma sõja kulgu ja muude rahvusvaheliste poliitiliste sündmuste ajajoont. Põhjus on selles, et CNN tõi vaatajateni reaalajas teateid erinevatest kriitilistest hetkedest ja avalikkus survestas selle tulemusel poliitikute otsuseid. Tänapäeval on selle paralleel Twitter efekt ehk Lähis-Ida sündmuste muutumine Twitteris tehtavate säutsude abil smslån med betalningsanmärkning.

Föderalism

Föderalism tähendab seda, et mitmest riigist moodustatakse liitriik või muudetakse üks unitaarriik föderatsiooniks. Unitaarriik tähendab siinkohal riiki, millel puuduvad autonoomiat omavad territoriaalsed üksused. Maailmas on üsna palju föderatsioone. Nende hulka kuuluvad Venemaa, Brasiilia, Ameerika Ühendriigid ja Kanada.

Isolatsionism

Tänapäeval on välispoliitiliste sündmuste arengute käigus räägitud palju isolatsionismist. Välja on toodud mitmete riikide isoleerivad plaanid rahvusvahelisel areenil. Läbi aegade on isolatsionismi praktiseerinud Albaania, Bhutan, Šveits ja isegi Ameerika Ühendriigid smslån utan ränta. Nüüdisajal on isoleerivate riikide hulgas Põhja-Korea, mis on kurikuulsalt kinnise poliitikaga.

Neokolonialism

Kolonialismi ajastu mõistet tunneb ilmselt enamus inimesi. Neokolonialism viitab aga II Maailmasõjale järgnenud ajaperioodile, mille käigus allutasid mitmed suurriigid arenguriike oma mõjuvõimu alla. Kuigi selle perioodi käigus otseselt riike asumaadeks ei muudetud, siis majanduslikult ja poliitiliselt leidis aset siiski teatav alistumine. Hea näide sellest on maavarade ammutamine Lääne-Aafrika vaesetest riikidest.

Plutokraatia

Plutokraatia on lühidalt öeldes rikaste inimeste valitsus. Tegu on valitsemise vormiga, mille puhul saavad riigis asju otsustada ainult rikkad inimesed, kuna neil on teistega võrreldes tunduvalt rohkem võimu. Sõna pärineb kreeka keelest: plutos tähendab Kreekas rikkust. Ajalooliselt on olnud mitmed Vana-Kreeka linnriigid tõelised plutokraatiad. Tänapäeval on väidetud, et Venemaa läheneb puhtakujulisele plutokraatiale.

Radikaalne demokraatia

Mida küll saab tähendada radikaalne demokraatia, kui mõistame demokraatiat pigem radikaalsete nähtuste vastandina? Põhimõtteliselt tähendab see seda, et demokraatiat rakendatakse valimatult kõikides eluvaldkondades. Teadupärast võib see endaga tuua kaasa konflikte, kuivõrd ühiskonnas toimib palju institutsioone rangelt võttes pigem ebademokraatlikult. Hea näide sellest on sõjaväeline kord kaitseväes ja muudes militaarsetes organisatsioonides.

Vasaktsenter

Millised on tüüpilised vasaktsentristlikud parteid? Euroopas on esirinnas kõikvõimalikud sotsiaaldemokraatide kooslused ja Ameerika Ühendriikides pigem sotsiaalliberaalne front. Üldjoontes leitakse, et tasakaalukamad rohelise maailmavaate esindajad on samuti väga lähedal vasaktsentrismile. Tavaliselt proovivad vasaktsentristid liikuda pidevalt heaoluriigi poole, seejuures panustades suuri summasid töö- ja sotsiaalkaitsesse ning solidaarsesse maksupoliitikasse.

Eesti poliitmaastik on vaatamata oma lühikesele elueale olnud päris kirju. Toimunud on suuri skandaale microcreditos rapidos, valitsusi on kukkunud ja uusi favoriite esile tõusnud. Selles blogipostituses proovime sellest võimu jagamise keerisest esile tuua poliitikud, kes on eestlaste jaoks läbi aegade kõige tuntumaks kujunenud.

Andrus Ansip

Andrus Ansip on tuntud sellepärast, et ta on olnud peaminister kolm korda. Ta on Reformierakonna taustaga, täpsemalt üks selle erakonna asutajaliikmetest. Räägitakse, et Ansipi karjääri üks tipphetki oli pronkssõduri teisaldamine 2007. aastal, kuna see pälvis suurt heakskiitu eestlaste kogukonna poolt, kuid teisest küljest tekitas eestlaste ja venelaste vahel veelgi suurema lõhe. Enne peaministriks olemist on Ansip olnud ka Tartu linnapea ja seda tervelt kuus aastat järjest.

Edgar Savisaar

Kes saaks unustada Eesti poliitmaastiku ühte kuulsamat tegelast Edgar Savisaart? Teda tuntakse eeskätt Keskerakonna kaudu, ent ajalooliselt oli ta üks laulva revolutsiooni võtmetegelasi. Kindlasti on tegu ühe vastuolulise poliitikuga, kuivõrd tema kohta liigub palju erinevaid ja vastukäivaid arvamusi. Mõne inimese jaoks on ta rahva raha kulutamise ja võõravaenu sissetoomise sümbol, mõne teise jaoks aga väärikas ja rahva eest tervikuna seisev kangelane. Ta on olnud Tallinna linnapea tervelt kaheksa aastat. Enne seda oli ta majandus- ja kommunikatsiooniminister.

Toomas Hendrik Ilves

Ilves on neljas Eesti Vabariigi president ja selle käigus oli tal tervelt kaks ametiaega prestamos sin nomina. Seega sai Toomas Hendrikust kümme aastat vältav president, kes tõusis esile peamiselt digitehnoloogiate promotsiooni ja rahvusvahelise maailmapildi toetamise vallas. Pärast ametiaja lõppu oli tal küll mitmeid skandaale seoses elamukulude ja muude rahastamisvõtetega. Sellegipoolest jääb president Eesti ajalukku ühe vägagi esindusliku ja hea inglise keele oskusega vabariigi eestseisjana.

Lennart Meri

Lennart Meri on tuntud peamiselt selle poolest, et ta oli teine Eesti Vabariigi president, kelle ametiaeg kestis 1992. aastast 2001. aastani, mis on võrdlemisi pikk periood. Ta avaldas oma ametiaja jooksul palju väärikaid teoseid, näiteks “Hõbevalge” ja “Hõbevalgem”. Mõlemad raamatud on kirjutatud pikalt Eesti ajalukku kui tõelised väärtteosed. Presidendi jooksvat sulge ei suuda ilmselt mitte keegi kopeerida!

Siim Kallas

Siim Kallas oli mitu aastat Eesti Vabariigi peaminister ja tervelt kümme aastat asepresidendi ametikohal Euroopa Komisjonis. 1995. aastal sai mees küll Aasta Pressisõbra tiitli, ent hiljem on ta läinud korduvalt ajakirjandusega pahuksisse. Nimelt keerlesid skandaalid miljonite ümber, millega oli väidetavalt Kallas seotud. Lõppude lõpuks aga konkreetset süüdistust ei tulnud ja tänaseks on miljoniskandaal ajaloo unustusse vajunud creditos rapidos sin papeles.

Taavi Rõivas

Tallinna Reaalkooli lõpetanud Rõivas sai paari aasta jooksul peaministrina tuntuks erinevate kõrgtehnoloogiliste teemade populariseerimisega. Näiteks kuulus tema ampluaasse peenhäälestus, Eesti tituleerimine uueks põhjamaiseks riigiks ja digitaalsete lahenduste juurutamine. Seltskonnaajakirjanduses pandi põhilist rõhku šiki peaministri riietusele, kust peegeldus põhiliselt läbi sinine toon. Siiski muutus Rõivase poliitiline karjäär tunduvalt, kui 9. novembril 2016. aastal teda umbusaldati ja ta pidi konkreetselt poliitiliselt kohalt lahkuma sama aasta 23. novembril.

Mart Laar

Mart Laar on kahekordne Eesti peaminister. Esimest korda oli karismaatiline poliitik peaminister aastatel 1992-1994 ja teist korda kolmeks aastaks 1990ndate lõpus. Mehe kohta on palju põnevaid, aga vähetuntud fakte. Muuhulgas on Laar kirjutanud ulmeromaane ja ta on kuulunuvad Swedbanki nõukokku. Ta on kirjutanud ka raamatu nimega “Sinimäed 1944”, mis muutus läbimüügi poolest 2006. aastal seitsmendaks enim ostetud raamatuks.

Poliitiline korrektsus on teema, mis ajab mõnel inimesel harja punaseks, aga teise jaoks tähendab see normaalset suhtlemisviisi võõrastes seltskondades. Igal juhul põhineb see termin ideel prestamos en linea, et igapäevases keelekasutuses peaks vältima tegusid ja väljendeid, mis võivad solvata või jätta välja teatud inimgruppe. See mõiste sai eriti prestamos sin buro populaarseks 1970. ja 1980. aastatel. Poliitilisel korrektsusel on osa ühiskonna arvates täita tähtis roll, sest kõik ühiskonnaliikmed on vajalikud olenemata nende rassist, kultuurist, religioonist, soost või seksuaalsest orientatsioonist. Teiste arvamise järgi on tegu mõtteviisiga, mis on ahistav, kuna inimesed ei saa väljendada oma mõtteid ja arvamusi toorel kujul ehk “nii nagu nad on”. Järgnevalt teeme ülevaate, kuidas seda soovivad inimesed saavad end poliitilise korrektsusega kurssi viia ja seda efektiivsemalt praktiseerima hakata.

Hinda kriitiliselt oma eelarvamusi
Mõtle kõikide eelarvamuste peale, mis sul võivad olla elu jooksul pähe tekkinud. Mõtle erinevate ühiskonna gruppide peale ja tee kindlaks, kas sa oled isiklikult neid kunagi kuidagi solvanud või nende tähtsust vähendanud. Kui jah, siis millistel uskumustel on see põhinenud? Samuti tasub mõelda oma esmareaktsioonide peale, kuna need põhinevad tihtilugu alateadlikel uskumustel. Näiteks võid mõelda, mis käib su peast läbi, kui kuuled mõnda teisest rahvusest pärit inimese perekonnanime või kui keegi annab sulle teada, et ta on sinust erineva seksuaalse orientatsiooniga. Kui esimese reaktsioonina tekivad sul negatiivsed seosed, siis peaksid hoolikalt kaaluma, kas see aitab kaasa poliitiliselt korrektselt olemises. Ilmselt mitte!

Tegele eelarvamustega aktiivselt
Eelneva ülesande abil oled ilmselt teinud kindlaks nii mõnedki eelarvamused. Nüüd on aeg neid purustama hakata! Kõige parem viis selleks on teha end tuttavaks inimestega, kes sinu poolt maha tehtud ühiskonnagruppides eksisteerivad. Proovi nendega suhelda, tuttavaks saada ja õppida nägema maailma nende endi silmade läbi. Ainult niiviisi saad sa mõistma, et nad on sinuga sarnased inimesed, aga lihtsalt nende etniline taust või tõekspidamised on teistsugused. Pika peale mõistad, et sa isegi oleks võinud teises olukorras olla üks nendest. Lihtsalt juhtumisi oled sina just oma praegusesse kehasse ja reaalsusesse sündinud.

Loe rohkem raamatuid
Proovi lugeda raamatuid, mis tegelevad teemadega nagu ühiskonnakihtide marginaliseerimine, eelarvamused ja diskrimineerimine. Öeldakse, et teadmatus on õndsus, kuid milleks jätta end ilma tõelisest ja rikkalikumast maailmapildist? See võib olla küll alguses raske ja keeruline, kuid pikema aja peale hakkad tundma, kuidas su senised tõekspidamised hajuvad ja uued teadmised kasvatavad mõtetesse sügavamaid juuri. Raamatute lugemine on hea viis uute teadmiste saamiseks, mistõttu on üks targemaid plaane minna kohalikku raamatukokku või uurida, milliseid teatmikke on veebis vabalt saadaval.

Ära karda küsimist
Ja kui sa oled juba kord hakanud veetma aega inimestega, kellega sa siiani pole nii väga kokku puutunud, siis ära absoluutselt tunne häbi erinevate küsimuste küsimise eest, sest vaid niiviisi on võimalik oma maailmapilti laiendada. Loomulikult jää küsimuste moodustamise juures ikkagi viisakaks ja ära esimestel kohtumistel küsi asju, mis võiksid kedagi solvata või mingil moel ebameeldivaid tundmusi tekitama panna.

Väldi solvavaid nalju
Kindlasti ära tee solvavaid ja mõnitavaid nalju, mis põhinevad inimeste rassil, usulistel tõekspidamistes, nende sool jne. Neid nalju tehes võib kellelegi tõeliselt sügavalt haiget teha. Eesmärk pole olla poliitiliselt korrektne, vaid pigem lasta kõigil olla õnnelikud ja mitte tekitada tunnet, et neid ei respekteerita. Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et tehtaks sulle endale!

Kui rääkida poliitikast, siis tulevad inimestele esimeste asjadena pähe presidendid, peaministrid ja lihtsalt tuntuks saanud riigikogulased. See pole siiski terve pilt, kuna tegelikult tehakse poliitikat nii mitmel tasandil, et see mõjutab kõvasti rohkemat hulka inimesi. Poliitikaga on seotud kohalikud omavalitsused, ametiasutused ja kontrollivad organid. Kõikide nende instantside tegevus sõltub ju jagatavatest rahasummadest ja erinevate, tihti vastuoluliste huvide tasakaalustamisest sms laen.

Harjuta avalikku esinemist
Avalik esinemine on väga-väga oluline osa ühe poliitiku igapäevasest tööst. Kui sa teed oma hääle selgeks, kõlavaks ja mugavalt jälgitavaks, siis oled koheselt nii mõnestki konkurendist mitme sammu võrra eespool. Üks viis avalikus esinemises paremaks saamises on minna mõnele koolitusele, kus on võimalik kontrollitud keskkonnas oma kõneoskust uuele tasemele viia. Samuti proovi leida endale rohkem võimalusi teiste ees esinemiseks. Võid liituda mõne improgrupiga, osaleda kõneõhtutel või esineda teiste ees oma loomingu ette lugemisega. Tegelikult on võimalusi päris palju, nii et pead lihtsalt enda jaoks kõige sobivama leidma! Koolitused võivad mõnikord maksta parajalt suure summa. Väikelaen on hea viis, kuidas kiirel kombel kursuste jaoks lisaraha saada. Kiirlaenu võtmine käib hõlpsasti, kui oled kindlaks teinud, et oled maksejõuline ja saad kiirlaenu õigeks ajaks tagasi maksta.

Analüüsi oma kõrgharidust
Millisel erialal oled oma kõrghariduse saanud? Kui sa pole veel kõrgharidust omandanud, siis on soovitatav seda teha, sest ükski vanus pole “liiga vana”, et mõnda praktilise väljundiga eriala omandada. Kui aga oled, siis mõtle, millisel moel saaksid seda oma poliitikakarjääriga siduda. Loomulikult on kõige otsesem kasu erialadest nagu riigiteadused, sotsioloogia ja politoloogia. Samas on näiteks Ene Ergma astrofüüsik! Seega, senine erialane elukäik võib olla poliitikale kasulik, kuid see ei pruugi kohe kindlasti määravaks faktoriks saada.

Mine väitlusklubisse
Väitlemine on osaliselt seotud eelmise soovitusega avaliku esinemise harjutamiseks, kuid moodustab siiski omaette väärtuse. Nimelt õpid väitlemise käigus mitte ainult esinemist, vaid ka argumenteerimist, kriitilist mõtlemist ja oma mõtete formuleerimist. Pealegi tuleb reaalse poliitika juures tihti ette väga sarnases vormis debateerimist. Poliitiline debatt on ju lausa omaette nähtus! Kindlasti tahaksid sa olla sellisteks hetkedeks korralikult valmistunud, mistõttu tasub käia väitluskursustel või astuda mõne väitlusklubi liikmeks. Lisaks kasulikele teadmistele ja praktilistele oskustele saad tihtipeale lisaks kaasa parajalt palju täiesti uusi sõpru-tuttavaid!

Jälgi jooksvalt uudiseid
Ja mitte tavalisi päevauudiseid, vaid otsi uudisteportaalidest üle eraldi poliitikarubriigid, kust saad ammutada vajalikku teavet poliitikamaastikul toimuva kohta. Pigem panusta just sellistele uudistele, mis võivad olla seotud sinu isiklike poliitiliste agendade või piirkondadega. Loomulikult on vaja hoida end kursis laiemalt maailmas toimuvaga, kuna see asendab kohaliku reaalsuse suuremasse konteksti, ent siiski jääb sinu valijate jaoks kõige olulisemaks kohalikul tasandil toimuvad asjad. Kindlasti ei tohiks meedia jälgimise kõrvalt ära unustada sotsiaalmeediat, kus liigub samuti arvestatav hulk vajalikku informatsiooni. Ole kõikide teadete ja artiklite lugemisel skeptiline ja säilita oma kriitikameel. Vastasel juhul võib sulle kahe silma vahele jääda, kuidas nii mõnigi asi ei pruugi olla just see, mis esmapilgul tundub.

Löö kaasa kohalikes tegevustes
Kas oled kuulnud mõnest suuremast kohalikust ettevõtmisest? Ühistest talgutest? Kui jah, siis löö julgelt kaasa nii raha, nõu kui jõuga! Niiviisi saad rohkematele inimestele meeldejäävaks ja omakorda on sul võimalik sellest veelgi uusi vahvaid tegevusi välja võluda. Üritustel saad rääkida asjadest ja teemadest, mis on just sulle olulised ning seeläbi leida rohkem mõttekaaslasi, kes sinuga ühineksid poliitilisel maastikul. Mõtle hoolikalt läbi, kuidas saaksid erinevatest sündmustest enda kampaania suhtes kasu lõigata.

Kasuta sotsiaalmeediat
Ei, ära jaga järjekordset testi teemal “Milline loom sa oled?”. Selle asemel loo endale sotsiaalmeedias ametlik ja tõsiseltvõetav avalik kuvand. Jaga asju, mida sa oled oma kogukonnas ära teinud või kirjuta asjadest, mida sooviksid kindlasti kunagi ära teha. Proovi luua endale sotsiaalmeediakanalitesse piisavalt suur jälgijaskond, et saaksid oma toetajaid vajalikul hetkel aktiveerida ja enda selja taha koondada. Lojaalsed jälgijad on sinu üks suurimaid edu pante!

Poliitikud teevad lubadusi, aga kui paljud neist antud lubadusi ka peavad? Järgnev nimekiri kõige kummalisematest ja pöörasematest poliitilistest lubadustest panevad arvama, et ilmselt mitte kõik ei nõustu ütluse “meest sõnast, härga sarvest”.

John Edwards
Mida ta lubas? Poliitik John Edwards läks oma väidetega lausa nii kaugele, et väitis järgnevat: kui teda ja John Kerryt valitakse riigi etteotsa, siis Christopher Reevesi sugused inimesed saavad ratastoolist üles tõusta ja uuesti käima hakata. Kes pole täpselt kursis, siis Christopher Reeve oli Ameerika filminäitleja, lavastaja produtsent, kes jäi pärast hobuseõnnetust elu lõpuni ratastooli. Häbematud lubadused!

Dan Quayle
Mida ta lubas? Quayle’i valimislubadus kandis mõtet, et tema valimisel ei saa üheski maailma riigis olema paremini haritud ameeriklasi. Oh, Dan, kas sa mõtlesid ikka oma lubadused läbi!?

Hunter Thompson
Mida ta lubas? Kui Hunter Thompson proovis saada Pitkini maakonna šerifiks, siis lubas ta kogu Aspeni linna asfaldi üles kangutada ja selle tavalise murukamaraga asendada. Selgituseks väitis ta, et soovib asfaldit kasutada linna lähedal asuva parkimisplatsi ehitamiseks.

Dennis Kucinich
Mida ta lubas? Kui George W. Bush oli veel Ameerika Ühendriikide president, siis lubas Kucinich, et ta laseb Bushi ametiaja lõpetada ja teda arreteerida ning pokri pista. Mees läks oma lubadustega üsna kaugele, kiideldes, et terve Bushi administratsioon peaks teadma oma arreteerimisjärgseid õiguseid. Julge samm!

Jello Biafra
Mida ta lubas? 1980. aastal kandideeris Jello Biagra San Francisco linnapeaks ja selle käigus tuli ta välja üsna omapärase valimisplatvormiga. Nimelt lubas ta seda, et kõik ärimehed hakkavad kandma klounikostüüme.

Newt Grinch
Mida ta lubas? New lubas, et inimkonnal saab olema kuukoloonia. Kuid nii suurtest lubadustest ei piisanud, vaid ta andis asjale ka tähtaja. Kuukoloonia pidi valmis saama juba 2020. aastaks!

Teddy Roosevelt
Mida ta lubas? Populaarne president ei peaks rahva arvates tulema välja lubadusega, et ta ei kandideeri enam kunagi, aga just seda Teddy roosevelt tegi 1908. aasta kampaania käigus.

Herbert Hoover
Mida ta lubas? “Kana igasse kastrulisse ja auto igasse garaaži,” lubas 1928. aastal Herbert Hoover. Tagantjärgi on vaieldud selle üle, kas see oli tema enda idee või see tuli ikkagi republikaanide rahvuslikult komiteelt. Igal juhul on tegu värvika lubadusega, olenemata sellest, et tegu on siiski metafooriga, mitte otsese plaaniga hakata kodusid kanadega varustama.

Istud rahulikult sõpradega laua taga ja kõik räägivad mõnusalt juttu. Ja siis äkitselt prahvatab üks su sõpradest: “Ma lihtsalt ei saa aru, kes on need idioodid, kes selle uue erakonna poolt küll hääletavad!” Järgneb hetkeline vaikus, mis järel hakkab pihta tõeline sõnasõda. Juhuslikul kombel on kaks su sõbrannat just nimelt otsustanud uue erakonna poolt hääletada ja seda mitte ainult vaikse otsusena, vaid tulihingeliste toetajatena. Tõepoolest on poliitika näol tegu teemaga, mis ajab paljusid inimesi täiesti pöördesse, olles nõus tundide viisi selle üle vaidlema. Käesolevas postituses teeme ülevaate sellest, kuidas oma igapäevastest inimsuhetes rääkida poliitikast (või mitte mainidagi seda), et ei tekiks ebameeldivaid olukordi ja tuliseid tülisid.

Ära räägi poliitikast esimesel kohtingul
Poliitika pole kohe kindlasti teema, mida võtta üles esimesel kohtingul. Tee seda ainult siis, kui sa oled absoluutselt kindel, et sinu kaaslane on sellest väga huvitatud ja peab seda täielikult vastuolude-vabaks jutuaineks. Seda neutraalsust on võimalik näiteks siis teha kindlaks, kui te kohtusite esimest korda mõnel poliitilisel üritusel. Kui seda ei juhtunud, siis pole suure tõenäosusega mõtet hakata esimest kohtumist vaidlustega rikkuma.

Liitu mõne poliitikateemalise klubiga
Ülikoolis olles on võimalik mitmete poliitikateemaliste huviringide või klubidega liituda. Sel moel võid kindel olla, et kõik kohale tulnud inimesed on valmis mugavas õhkkonnas poliitilisi teemasid arutama, seejuures ilma igasuguste kaasnevate ebameeldivustega. Sellistes keskkondades ei pea sa kindlasti muretsema, kas teed kellelegi diskussioonides liiga, kuna kõik on sinna vabatahtlikult kokku tulnud, teades arutatavaid teemasid ja murekohti juba ette.

Ole oma partneri suhtes mõistev
Kui su elukaaslasel on sinuga võrreldes teistsugused poliitilised vaated, siis ära tee teda sellepärast julmalt maha. Mitte keegi ei vääri sellist käitumist, sest sa poleks ju kellegagi koos ainult seepärast, et teil on ühesugused poliitilised arusaamad. Kui ta ajab sind oma arvamusega närvi, siis tuleta endale meelde, millistel põhjustel te üldse koos olete ja mis sulle tema puhul tegelikult meeldib. Ära kunagi riku head kooselu poliitiliste vastuolude pärast ära. Kui sa tunned, et sinu jaoks on poliitilised küsimused lausa elutähtsad, siis arvesta sellega ette juba enne püsisuhtesse astumist, et vältida hilisemat hingevaeva.

Alusta sõpradega rahulikul tempol
Soovid oma heade sõpradega poliitikast jutustada? Ole valmis selleks, et võib tekkida erinevaid vastuolusid nagu postituse alguses kirjeldasime. Kõige turvalisem on hakata ohtlikest teemadest ääri-veeri rääkima, et mitte koheselt suurt vaidlust tekitada. Kui näed kohe alguses ära, et sellest midagi head ei tule, siis muuda koheselt teemat. Kui aga tunned, et võib tekkida soodne pinnas turvalisteks diskussioonideks, siis anna julgelt minna ja pange koos kõik poliitikud paika!

Väldi töökohas poliitikajutte
Tööl nii kontoris kui ülemuse kabinetis pole mitte mingit mõtet hakata poliitilisi teemasid üles kiskuma. Juhtumisi võib see lõppeda sulle halvasti, kui näiteks sinu ülemus on kindla partei või maailmavaate pooldaja kogu oma hingest. Kui sa teed tema vaateid maha, siis võib ta rängalt solvuda ja sinuga lähimas tulevikus töösuhte ära lõpetada. See soovitus ei kehti ainult ülemusega suhtlemise kohta. Samamoodi tasub olla võimalikult ettevaatlik kaastöötajatega rääkides, sest nad võivad hiljem sulle kätte maksta. Mõni kolleeg võib teha alguses hea näo, ent pärast bossidele mõne halva sõna sinu kohta poetada.

Ära ole kinni enda vaatepunktis
Nii mõnedki meist teevad poliitilistes aruteludes olulise vea. Kui tahad tõeliselt nendest midagi juurde õppida ja rohkem asju teada saada, siis ära püsi jäigalt ainult enda kitsa maailmavaate juures. Proovi arutelude käigus mõista, kuidas teine pool samu teemasid näeb ja miks nad just sellisel viisil ühiskondlikke teemasid lahti mõtestavad.

Tunnista, kui sa pole endas kindel
Mõnikord võib diskussioonides olla hetki, kus sa ei tea midagi või sa pole enda esitatud faktides täiesti kindel. Sel puhul ole täiesti julge ja tunnista seda, sest mitte kellelegi ei meeldi tarkpead, kes esitavad ebakindlusest sündinud väljamõeldisi kindlate faktide pähe. Pigem küsi seltskonnast laiemalt, kas keegi teab konkreetsest teemast rohkem või oskab mõnda vajalikku fakti täpsemalt meenutada. Nii võid kindel olla, et edasine poliitiline arutelu kulgeb sõbralikumalt ja vähemate pingeteta.

Me kõik teame, et poliitika on räpane ja nii mõnedki meist hoiavad seetõttu poliitikast suure kaarega eemale. Aga kui palju me üldse tunnistame endile, et poliitikat ei tehta ainult Riigikogus ja valitsusasutustes? Tegelikult on täiesti korrektne termin “kontoripoliitika“, mis tähendab võimu jagamist ja huvide esindamist töökohtades. Nii mõnedki inimesed hakkavad üha rohkem tajuma, kuidas täiesti tavalistes kontorites käib suurele poliitilisele areenile sarnased mängud ja kemplused. Nendest situatsioonidest paremini aru saamiseks ja ise peale jäämiseks olemegi teinud selle postituse. Lugege, pange kõrva taha ja olge juba järgmisel korral tööpostil teistest mitu sammu eest!

Ole teiste vastu kena ja mõistev
Ehk tead seda ütlust: “Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et tehtaks sulle”? Hakka seda kindlasti töökohas aktiivselt praktiseerima, kuna see võib kunagi väga kasulikuks osutuda. Kui oled teistega sõbralik, siis räägivad inimesed sulle suurema tõenäosusega sellest, mis üldse kontoris toimub ja millele peaks rohkem tähelepanu pöörama. Kena olemine ei tähenda absoluutselt seda, et peaksid olema teiste suhtes lömitav või kuidagi eriliselt ja ebaloomulikult sõbralik. Pigem tähendab see, et naeratad palju ja kuulad hea meelega teisi ära. Millegagi mitte nõustumise puhul väljenda seda selgelt, sest muidu võibki inimestele jääda mulje, et sa lihtsalt nõustud kõigiga läbi saamise nimel. See pole hea toon!

Seisa millegi eest
Ära alusta ristisõda millegi vastu või proovi kõiki oma “usku” viia! Aga siiski võta enda kaela mõne teema, mis jääb sinu südameasjaks. Vaikselt saavad sellest kõik teadlikuks ja sulle hakkab tekkima üha rohkem poolehoidjaid. Kui ei teki, siis ehk oled valinud liiga vastuolulise või ebapopulaarse teema. Sel juhul on sinu enda valida, kas lähed sellega lõpuni välja või hüppad alt ära. Viimase otsuse korral ära tee seda liialt ootamatult, sest muidu võidakse sind hakata pidama ebausaldusväärseks või hüplikuks persooniks.

Loo uusi lähenemisviise
Vahel jääb kontoritöös selline mulje, et inimesed vihkavad muutusi ja keegi ei julge uusi vaatenurki asjadele välja pakkuda. Nii võibki olla, aga see ei tähenda sugugi, et peaksid jääma loorberitele puhkama, kui näed midagi, mida saaks looval moel muuta ja paremaks teha. Just sinu välja pakutud lahendus võib õigel hetkel muuta olulisi asjaajamise viise ning kui see on tõesti kõigile kasulikum, siis hakatakse sind hea sõnaga mäletama. See on kindlasti boonuseks tulevikuhetkedeks, mil vajad ootamatult kiiresti poolehoidu.

Proovi mõista teisi inimesi sügavamalt
Suurtes kontorites töötamine tähendab väga paljude inimestega igapäevaselt suhtlemist ja kokku puutumist. Isegi väiksemas kontoris pead vähemalt paari inimesega argipäeviti ninapidi koos töötama. Seepärast on oluline kõiki neid inimesi põhjalikumalt mõista: aru saada nende väärtushinnangutest, eelistustest ja unistustest. Kui sa oled need omadused endale selgeks teinud, siis on sul nende kolleegidega kõvasti kergem koos töötada. Sa mõistad, kuidas kellelegi läheneda ja mida kohe kindlasti mitte küsida või rääkida. Arusaamise protsessile annab hoogu aktiivne kuulamine, koostöö tegemine ja ise juurde küsimine. Lase inimestel vabalt rääkida, sest mitte keegi ei ütle heast kuulajast ära!

Ära lase endale kotti pähe tõmmata
Mõnikord võib kontor olla täiesti mürgine koht, kus töötada, sest inimsuhted on käärima läinud ja keegi pole teineteise vastu viisakas või mõistlik. Tundes, et asi on ikka väga mäda, tasub pigem uue töökoha leidmise peale mõelda. Kui jääd sama töökohta vaikselt istuma, siis võib keegi sind ära kasutada võimumängudes, mis on kontoris juba pikemat aega toimunud. Ole ettevaatlik!

Tea, millal rääkida ja millal mitte
Ära räägi valesid asju valedele inimestele. Kuidas vahet teha? Jälgi hoolikalt erinevate inimeste omavahelisi suhteid ja võimuhierarhiaid, mis ei pruugi väljendada otseselt ametlikke ülemuse-alluva suhteid. Nii mõnigi kord võib olla kontoris mõnel inimesel teistest rohkem võimu, kuna tal on palju kontakte ja võib-olla on ülemuse parem käsi. Kui sa talle räägid ülemuse kohta halba, siis võib see üsna ruttu sinuni tagasi jõuda ja kõige hullemal juhul isegi töökoha kaotusega lõppeda.

Harjuta taktitunnet
See pole õpitav nagu korrutustabel, aga siiski võid jälgida inimesi, kes on sinu arvates taktitundelised ja seejärel võiksid proovida neid omal moel matkida. Taktitunne on lihtsalt niivõrd oluline oskus kontoritöös, sest inimestega robustselt suheldes võivad teised hakata sinust eemale hoidma. Näiteks, kui pead mõnele töökaaslasele halbu sõnumeid edastama, siis vali selleks sobiv aeg ja koht ning ära tee seda kõikide teiste kaastöötajate ees. Nii näid parajalt taktitundeline!

Ole kannatlik
Kannatlik meel on kindlasti kontoripoliitika juures oluline märksõna, sest sulle vajalikud muutused ei pruugi alati üleöö juhtuda ja pead nendeks vaikselt ootama ning õigeid otsuseid tegema. Vahel kaotavad inimesed kontoris pea ja lähevad närvi, kuid kokkuvõttes olnuks neil kõvasti kasulikum olnud vaikselt oodata ja mängu jälgida. Ootamatud reaktsioonid näitavad inimest ebastabiilsena ja see pole kohe kindlasti kuvand, mida sooviksid teistele kontoris endast luua.

Poliitikud teevad vahepeal parajaid nalju oma kõnedes või omavaheliste kiskluste käigus teravaid kommentaare pildudes. Kuid poliitika ja selles olevad inimesed pole samuti heade ütluste poolt puutumatuks jäänud. Järgnevalt olemegi kokku kogunud mõned väga humoorikad, asjakohased või lihtsalt targad tsitaadid, ütlused ja mõtteterad poliitika kohta. Head lugemist!

1. mõte
“Poliitikul on vaja oskust näha ette, mis juhtub homme, järgmisel nädalal, järgmisel kuul ja järgmisel aastal. Ja hiljem on tal vaja oskust, et selgitada, miks see kõik ikkagi ei juhtunud.”
Winston Churchill

2. mõte
“Aus mees särab poliitikas rohkem võrreldes kohtadega, kus iganes mujal ta ka ei figureeriks.”
– Mark Twain

3. mõte
“Emad tahavad, et kõik nende pojad saaksid suureks kasvades presidendiks, kuid ükski ei taha, et nad selle käigus poliitikuteks muutuksid!”
– John Fitzgerald Kennedy

4. mõte
“Poliitik mõtleb järgmiste valimiste peale, aga riigimees järgmise põlvkonna peale.”
– James Freeman Clarke

5. mõte
“Me usume, et eksida on inimlik. Poliitika on see, kui ajame selle eksimuse kellegi teise kaela.”
– Hubert. Humphrey

6. mõte
“Poliitika on peen kunst saada hääli vaestelt ja kampaaniarahasid rikastelt, lubades neile teineteise eest kaitset.”
– Oscar Ameringer

7. mõte
“Maksumaksjad saadavad rahvaesindajaid välismaale kallitele reisidele. See võiks raha väärt olla, aga jama on selles, et nad tulevad pidevalt tagasi.”
– Will Rogers

8. mõte
“Poliitikas me eeldame, et iga inimene, kes teab häälte saamise kunsti oskab ka linna või riiki juhtida. Aga kui me oleme haiged, siis me ei küsi kõige atraktiivsemat või kõneosavat arsti!”
– Plato

9. mõte
“Kui poliitika kolumnistid ütlevad ’iga mõtlev inimene’, siis nad peavad selle all silmas iseendid. Ja kui kandidaadid suunavad oma kõne ’igale intelligentsele valijale’, siis nad mõtlevad selle all kõiki, kes nende poolt hääletavad.”
– Franklin P. Adams

10. mõte
“Räägi tõtt ja siis sul pole nii palju asju, mida pead meeles pidama.”
– Abraham Lincoln

11. mõte
“Poliitilise naljadega on see jama, et nad saavad valituks.”
Henry Cate VII

12. mõte
“Inimesed ei näe kunagi jamade lõppu, kuniks teadmiste armastajad ei hakka omama poliitilist võimu või poliitilist võimu omavad inimest ei hakka armastama tarkust.”
Plato

Paljud meist loevad päeva- ja nädalalehti ning internetiportaalides avaldatavaid päevakajalisi uudiseid, mis kõik on ühte või teistpidi poliitikaga seotud. Tihti jääb aga mulje, et poliitika on midagi nii kauget, abstraktset ja otsekui hoomamatut – midagi suuremat kui meie ise – mistõttu jäävad need teemad ikkagi kaugeks. Kuigi kohe kindlasti ei pea see nii olema! Järgnevalt anname erinevaid teejuhiseid, kuidas end poliitikamaailmas mugavamalt tunda ja põhilisi asju selgeks teha. Pärast tänad ennast, kui televiisorist järgmist debatti vaatad!

Valitsusvormid
Uuri kõikvõimalike erisuguste valitsusvormide kohta ja tee kindlaks, kuidas need täpselt töötavad. Maailmas eksisteerib vägagi lai valik riigivalitsemise viise, alates konstitutsioonilisest monarhiast, kuni parlamentaarse demokraatiani välja. Nende mõistmine on oluline, sest kui tahad paremini mõista Eesti poliitikat, siis paratamatu osa sellest on ka välispoliitika. Ja nii mõnedki välispoliitilised tegevused on sõltuvad sellest, milline valitsusvorm on partneriks olevas riigis. Näiteks väljendub see selles, kes on riigi kõige tähtsam inimene: kas president või peaminister. Vastavalt sellele otsustatakse, keda külla kutsutakse.

Uuri konkreetselt Eesti riigi kohta
Tee endale selgeks, millistel alustel ja põhimõtetel toimib Eesti Vabariik. Selleks peab otse loomulikult läbi seedima paraja koguse kuivalt kirja pandud seaduseid ja paragrahve, kuid pärast oled endale raske töö eest tänulik. Kui hakkad Eesti kohta põhjalikumalt uurima, siis on sinu parimateks sõpradeks Riigi Teataja, Riigikogu kodulehekülg, Presidendikantselei veebileht ja gümnaasiumitaseme ühiskonnaõpetuse õpikud. Võid endale teha skeeme ja graafikuid, et visuaalselt ette kujutada, kuidas toimib seaduste loomine ja vastuvõtmine ning muud olulised riigi toimimist defineerivad protsessid. Samuti võid küsida abi inimestelt, kes töötavad süsteemis sees ja oskavad sulle maalähedaselt seletada, kuidas mõni riiklik tegevus õigupoolest toimib.

Jälgi poliitikaalaseid saateid
Eestis on nii raadios kui televisioonis mitmeid poliitikaalaseid saateid, milles lahatakse päevakajalisi ja poliitilisest seisukohast olulisi sündmuseid. Peale poliitikale keskenduvate saadete võiksid jälgida Aktuaalset Kaamerat, et olla kursis põhiliste tõsiste päevauudistega. Erinevalt teistest uudistesaadetest on AK kõige vähem meelelahutusliku sisuga teleprogramm.

Mine jooksvate teemadega süvitsi
Märgates uudistes mõnda poliitilist teemat on sul võimalus alustada selle uurimist süvitsi. See on kasulik, kuna niiviisi täienevad su arusaamad protsesside olemusest ja oskad paremini viia neid kokku poliitiliste sündmustega nii minevikust kui olevikust. Tulevikku vaadates omab see samamoodi tähendust, kuivõrd saad aru, kust mingid sündmusteliinid on alguse saanud ja mis on erinevate poliitikas tegutsevate inimeste taust.

Laienda poliitilist sõnavara
Kui sulle jäävad mõned terminid tundmatuks, siis uuri nende kohta koheselt seletavatest sõnaraamatutest või internetiavarustest järgi. Ainult niiviisi saad kindel olla, et omandad lisaks analüüsivõimele ka oskuslikku sõnavara. Jättes tähtsad terminid õppimata, muudad üsna viljatuks järgnevad püüded asjadest paremini aru saada.

Uuri inimeste taustalugusid
Poliitikas on tihtilugu mängus väga erinevate valdkondade huvid. Seetõttu on viljakas uurida, mida on poliitikas aktiivsed inimesed varasemalt teinud või milliste valdkondadega on nad seotud. Võib-olla avastad selle käigus isegi mõne lobisti, kelle sidemete kohta sul polnud enne mitte õrna aimugi!

Me kõik oleme vaadanud otseülekandeid poliitikute kõnedest ja näinud erinevaid riigimehi enda agendasid kaitsmas. Tõsi, poliitika on omaette maailm, kuid sellest väljapoole suunatud kommunikatsioon on tihtilugu tihedalt erinevate retooriliste võtetega läbi põimunud. Selles postituses vaatame lähemalt, milliseid võtteid poliitikud kasutavad, et arutelude käiku enda kasuks pöörata ja avalikes kõnedes hõlpsasti poolehoidu võita.

Korrelatsioon või põhjus-tagajärg?
Nii mõnedki poliitikud kasutavad oma kõnedes väiteid, mis ei põhine puhtal teaduslikult mõtlemisel. Nad seostavad asju, mis võivad omavahel olla küll korrelatsioonis, ent see ei tähenda otsest põhjus-tagajärg seost. Näiteks võib keegi oma kõnes väita, et teatud ühiskonnagrupiga on seotud kõrgem kuritegevuse määr. Jah, statistiliselt see võibki nii olla, kuid kindlasse gruppi kuulumine ei pruugi põhjustada kuritegelikku käitumist. Tegelikult võib kuritegevuse taseme juures mängida rolli madal kättesaadavus kvaliteetsele haridusele või kuuluvustunne ühiskonda.

Hetkel seletamatu või täiesti seletamatu?
Mõnikord apelleerivad kõneisikud väidetele nagu “Seda on võimatu seletada!” või “Seda on juba aastaid uuritud ja keegi pole lahendust leidnud. Võime julgelt väita, et ilmselt polegi see võimalik.” Kunagi ei tähenda siiamaani seletamatu nähtus seda, et seda poleks võimalik tulevikus lahti murda. Samuti ei viita lõpule viimata uurimine või audit ebarealistlikele ootustele selle lõpetamise ja vettpidavate tulemuste leidmise osas.

Non-Sequitur
Ladinakeelse nimetuse taga peitub väga lihtne kontseptsioon. Poliitikud võivad esitada väite ja järeldada sellest midagi, mis pole algse väitega tegelikult loogiliselt võttes mitte kuidagi seotud. Näiteks võib keegi väita, et ühiskonnas on kasvanud mängurlus ja seetõttu tuleb suunata 5 miljonit eurot taastusravikeskustesse. Ainuüksi sellisest eeldusest ei piisa, et tulla välja järgneva väitega. Samahästi võiks keegi öelda, et vaja on teha põhjalik analüüs, kas taastusravikeskused on just õige ja suure sotsiaalse tuluga koht, kuhu nii suuri rahasummasid korraga liigutada.

Libe jää
Libeda jää argument viitab sellele, et kui nõustutakse ühe seisukohaga, siis pole väga kaugel sellest kõvasti ekstreemsemate seisukohtadega nõustumine. Seda argumenti on kasutatud paljude homoabielude vastaste poolt, kes on väitnud, et abieludega nõustumise järgselt “poleks enam sugugi kaugel see, kui hakatakse koduloomade, väikelaste või isegi mänguautodega abielluma”. Formaalse loogika põhjal pole see väide kohe kindlasti tõene, sest meil puudub tõestus selle kohta, et ühe asjaga nõustudes hakataks kohe palju äärmuslikemate teemade või otsustega päri olema.

Ad hoc argumendid
Põhimõtteliselt tähendab ad hoc seda, et viimasel hetkel lisatakse vastastelt saadud mõjuvatele argumentidele juurde lisatingimusi. Kui uuringu tulemus leidis, et ühe poliitilise osakonna töö on olnud ebaefektiivne, siis ütlevad vastased selle peale, et uurijad olid ise korrumpeerunud ja solkisid tulemusi. Täiendavate uuringute puhul ei leitud sellele kinnitust, kuid nüüd ütlevad oma seljaaluse kaitsjad, et korruptsiooni uurinud organid olid omakorda määritud kätega. Niiviisi muutuvad väited aina absurdsemaks, kuid tõendeid on neile võimalik üha vähem leida.

Tu quoque
Jah, päris paljude retooriliste nippide nimed pärinevad ladina keelest! See konkreetne viis hõlmab endas kõige lihtsamat “aga sina tegid ju ka nii” väidet. Seda kasutatakse erinevate ebapädevuste kinni mätsimiseks või vigade tegemise eest vabandamise asemel nende õigustamiseks. Kui avastatakse, et mõni poliitik on ebaseaduslikult rahadega ümber käinud, siis ütleb ta seletuseks: “Aga see erakond tegi ju täpselt samamoodi! Miks te nende kallale ei lähe?” Seejuures pole üldsegi tähtis, kas teine erakond tegi sama või mitte, sest praegune arutelu oli fookusega puhtalt ühel erakonnal.