7 poliitilist mõistet, mida peaksid kohe teadma

Poliitika on keeruline valdkond ja sellest paremini aru saamiseks on oluline mõista erinevaid kontseptsioone ning termineid. Selles blogipostituses sisaldav teave aitab sul lahti mõtestada poliitilisi päevauudiseid ja paremini aduda poliitikat puudutavaid analüüse mõnes huvialases blogis. Samuti võid seda kasutada koolitööde tegemiseks, kui pead kasutama keerulisemaid poliitilise valdkonnaga seotud termineid.

CNNi efekt

Seda terminit kasutatakse päris palju politoloogilistes analüüsides. Ööpäevaringsete uudiste pealetõus 20. sajandi lõpus mõjutas külma sõja kulgu ja muude rahvusvaheliste poliitiliste sündmuste ajajoont. Põhjus on selles, et CNN tõi vaatajateni reaalajas teateid erinevatest kriitilistest hetkedest ja avalikkus survestas selle tulemusel poliitikute otsuseid. Tänapäeval on selle paralleel Twitter efekt ehk Lähis-Ida sündmuste muutumine Twitteris tehtavate säutsude abil.

Föderalism

Föderalism tähendab seda, et mitmest riigist moodustatakse liitriik või muudetakse üks unitaarriik föderatsiooniks. Unitaarriik tähendab siinkohal riiki, millel puuduvad autonoomiat omavad territoriaalsed üksused. Maailmas on üsna palju föderatsioone. Nende hulka kuuluvad Venemaa, Brasiilia, Ameerika Ühendriigid ja Kanada.

Isolatsionism

Tänapäeval on välispoliitiliste sündmuste arengute käigus räägitud palju isolatsionismist. Välja on toodud mitmete riikide isoleerivad plaanid rahvusvahelisel areenil. Läbi aegade on isolatsionismi praktiseerinud Albaania, Bhutan, Šveits ja isegi Ameerika Ühendriigid. Nüüdisajal on isoleerivate riikide hulgas Põhja-Korea, mis on kurikuulsalt kinnise poliitikaga.

Neokolonialism

Kolonialismi ajastu mõistet tunneb ilmselt enamus inimesi. Neokolonialism viitab aga II Maailmasõjale järgnenud ajaperioodile, mille käigus allutasid mitmed suurriigid arenguriike oma mõjuvõimu alla. Kuigi selle perioodi käigus otseselt riike asumaadeks ei muudetud, siis majanduslikult ja poliitiliselt leidis aset siiski teatav alistumine. Hea näide sellest on maavarade ammutamine Lääne-Aafrika vaesetest riikidest.

Plutokraatia

Plutokraatia on lühidalt öeldes rikaste inimeste valitsus. Tegu on valitsemise vormiga, mille puhul saavad riigis asju otsustada ainult rikkad inimesed, kuna neil on teistega võrreldes tunduvalt rohkem võimu. Sõna pärineb kreeka keelest: plutos tähendab Kreekas rikkust. Ajalooliselt on olnud mitmed Vana-Kreeka linnriigid tõelised plutokraatiad. Tänapäeval on väidetud, et Venemaa läheneb puhtakujulisele plutokraatiale.

Radikaalne demokraatia

Mida küll saab tähendada radikaalne demokraatia, kui mõistame demokraatiat pigem radikaalsete nähtuste vastandina? Põhimõtteliselt tähendab see seda, et demokraatiat rakendatakse valimatult kõikides eluvaldkondades. Teadupärast võib see endaga tuua kaasa konflikte, kuivõrd ühiskonnas toimib palju institutsioone rangelt võttes pigem ebademokraatlikult. Hea näide sellest on sõjaväeline kord kaitseväes ja muudes militaarsetes organisatsioonides.

Vasaktsenter

Millised on tüüpilised vasaktsentristlikud parteid? Euroopas on esirinnas kõikvõimalikud sotsiaaldemokraatide kooslused ja Ameerika Ühendriikides pigem sotsiaalliberaalne front. Üldjoontes leitakse, et tasakaalukamad rohelise maailmavaate esindajad on samuti väga lähedal vasaktsentrismile. Tavaliselt proovivad vasaktsentristid liikuda pidevalt heaoluriigi poole, seejuures panustades suuri summasid töö- ja sotsiaalkaitsesse ning solidaarsesse maksupoliitikasse.