KASULIK ÕPETUS: Tahan poliitikast aru saada!

Paljud meist loevad päeva- ja nädalalehti ning internetiportaalides avaldatavaid päevakajalisi uudiseid, mis kõik on ühte või teistpidi poliitikaga seotud. Tihti jääb aga mulje, et poliitika on midagi nii kauget, abstraktset ja otsekui hoomamatut – midagi suuremat kui meie ise – mistõttu jäävad need teemad ikkagi kaugeks. Kuigi kohe kindlasti ei pea see nii olema! Järgnevalt anname erinevaid teejuhiseid, kuidas end poliitikamaailmas mugavamalt tunda ja põhilisi asju selgeks teha. Pärast tänad ennast, kui televiisorist järgmist debatti vaatad!

Valitsusvormid
Uuri kõikvõimalike erisuguste valitsusvormide kohta ja tee kindlaks, kuidas need täpselt töötavad. Maailmas eksisteerib vägagi lai valik riigivalitsemise viise, alates konstitutsioonilisest monarhiast, kuni parlamentaarse demokraatiani välja. Nende mõistmine on oluline, sest kui tahad paremini mõista Eesti poliitikat, siis paratamatu osa sellest on ka välispoliitika. Ja nii mõnedki välispoliitilised tegevused on sõltuvad sellest, milline valitsusvorm on partneriks olevas riigis. Näiteks väljendub see selles, kes on riigi kõige tähtsam inimene: kas president või peaminister. Vastavalt sellele otsustatakse, keda külla kutsutakse.

Uuri konkreetselt Eesti riigi kohta
Tee endale selgeks, millistel alustel ja põhimõtetel toimib Eesti Vabariik. Selleks peab otse loomulikult läbi seedima paraja koguse kuivalt kirja pandud seaduseid ja paragrahve, kuid pärast oled endale raske töö eest tänulik. Kui hakkad Eesti kohta põhjalikumalt uurima, siis on sinu parimateks sõpradeks Riigi Teataja, Riigikogu kodulehekülg, Presidendikantselei veebileht ja gümnaasiumitaseme ühiskonnaõpetuse õpikud. Võid endale teha skeeme ja graafikuid, et visuaalselt ette kujutada, kuidas toimib seaduste loomine ja vastuvõtmine ning muud olulised riigi toimimist defineerivad protsessid. Samuti võid küsida abi inimestelt, kes töötavad süsteemis sees ja oskavad sulle maalähedaselt seletada, kuidas mõni riiklik tegevus õigupoolest toimib.

Jälgi poliitikaalaseid saateid
Eestis on nii raadios kui televisioonis mitmeid poliitikaalaseid saateid, milles lahatakse päevakajalisi ja poliitilisest seisukohast olulisi sündmuseid. Peale poliitikale keskenduvate saadete võiksid jälgida Aktuaalset Kaamerat, et olla kursis põhiliste tõsiste päevauudistega. Erinevalt teistest uudistesaadetest on AK kõige vähem meelelahutusliku sisuga teleprogramm.

Mine jooksvate teemadega süvitsi
Märgates uudistes mõnda poliitilist teemat on sul võimalus alustada selle uurimist süvitsi. See on kasulik, kuna niiviisi täienevad su arusaamad protsesside olemusest ja oskad paremini viia neid kokku poliitiliste sündmustega nii minevikust kui olevikust. Tulevikku vaadates omab see samamoodi tähendust, kuivõrd saad aru, kust mingid sündmusteliinid on alguse saanud ja mis on erinevate poliitikas tegutsevate inimeste taust.

Laienda poliitilist sõnavara
Kui sulle jäävad mõned terminid tundmatuks, siis uuri nende kohta koheselt seletavatest sõnaraamatutest või internetiavarustest järgi. Ainult niiviisi saad kindel olla, et omandad lisaks analüüsivõimele ka oskuslikku sõnavara. Jättes tähtsad terminid õppimata, muudad üsna viljatuks järgnevad püüded asjadest paremini aru saada.

Uuri inimeste taustalugusid
Poliitikas on tihtilugu mängus väga erinevate valdkondade huvid. Seetõttu on viljakas uurida, mida on poliitikas aktiivsed inimesed varasemalt teinud või milliste valdkondadega on nad seotud. Võib-olla avastad selle käigus isegi mõne lobisti, kelle sidemete kohta sul polnud enne mitte õrna aimugi!