Poliitilise korrektsuse algkursus

Poliitiline korrektsus on teema, mis ajab mõnel inimesel harja punaseks, aga teise jaoks tähendab see normaalset suhtlemisviisi võõrastes seltskondades. Igal juhul põhineb see termin ideel prestamos en linea, et igapäevases keelekasutuses peaks vältima tegusid ja väljendeid, mis võivad solvata või jätta välja teatud inimgruppe. See mõiste sai eriti prestamos sin buro populaarseks 1970. ja 1980. aastatel. Poliitilisel korrektsusel on osa ühiskonna arvates täita tähtis roll, sest kõik ühiskonnaliikmed on vajalikud olenemata nende rassist, kultuurist, religioonist, soost või seksuaalsest orientatsioonist. Teiste arvamise järgi on tegu mõtteviisiga, mis on ahistav, kuna inimesed ei saa väljendada oma mõtteid ja arvamusi toorel kujul ehk “nii nagu nad on”. Järgnevalt teeme ülevaate, kuidas seda soovivad inimesed saavad end poliitilise korrektsusega kurssi viia ja seda efektiivsemalt praktiseerima hakata.

Hinda kriitiliselt oma eelarvamusi
Mõtle kõikide eelarvamuste peale, mis sul võivad olla elu jooksul pähe tekkinud. Mõtle erinevate ühiskonna gruppide peale ja tee kindlaks, kas sa oled isiklikult neid kunagi kuidagi solvanud või nende tähtsust vähendanud. Kui jah, siis millistel uskumustel on see põhinenud? Samuti tasub mõelda oma esmareaktsioonide peale, kuna need põhinevad tihtilugu alateadlikel uskumustel. Näiteks võid mõelda, mis käib su peast läbi, kui kuuled mõnda teisest rahvusest pärit inimese perekonnanime või kui keegi annab sulle teada, et ta on sinust erineva seksuaalse orientatsiooniga. Kui esimese reaktsioonina tekivad sul negatiivsed seosed, siis peaksid hoolikalt kaaluma, kas see aitab kaasa poliitiliselt korrektselt olemises. Ilmselt mitte!

Tegele eelarvamustega aktiivselt
Eelneva ülesande abil oled ilmselt teinud kindlaks nii mõnedki eelarvamused. Nüüd on aeg neid purustama hakata! Kõige parem viis selleks on teha end tuttavaks inimestega, kes sinu poolt maha tehtud ühiskonnagruppides eksisteerivad. Proovi nendega suhelda, tuttavaks saada ja õppida nägema maailma nende endi silmade läbi. Ainult niiviisi saad sa mõistma, et nad on sinuga sarnased inimesed, aga lihtsalt nende etniline taust või tõekspidamised on teistsugused. Pika peale mõistad, et sa isegi oleks võinud teises olukorras olla üks nendest. Lihtsalt juhtumisi oled sina just oma praegusesse kehasse ja reaalsusesse sündinud.

Loe rohkem raamatuid
Proovi lugeda raamatuid, mis tegelevad teemadega nagu ühiskonnakihtide marginaliseerimine, eelarvamused ja diskrimineerimine. Öeldakse, et teadmatus on õndsus, kuid milleks jätta end ilma tõelisest ja rikkalikumast maailmapildist? See võib olla küll alguses raske ja keeruline, kuid pikema aja peale hakkad tundma, kuidas su senised tõekspidamised hajuvad ja uued teadmised kasvatavad mõtetesse sügavamaid juuri. Raamatute lugemine on hea viis uute teadmiste saamiseks, mistõttu on üks targemaid plaane minna kohalikku raamatukokku või uurida, milliseid teatmikke on veebis vabalt saadaval.

Ära karda küsimist
Ja kui sa oled juba kord hakanud veetma aega inimestega, kellega sa siiani pole nii väga kokku puutunud, siis ära absoluutselt tunne häbi erinevate küsimuste küsimise eest, sest vaid niiviisi on võimalik oma maailmapilti laiendada. Loomulikult jää küsimuste moodustamise juures ikkagi viisakaks ja ära esimestel kohtumistel küsi asju, mis võiksid kedagi solvata või mingil moel ebameeldivaid tundmusi tekitama panna.

Väldi solvavaid nalju
Kindlasti ära tee solvavaid ja mõnitavaid nalju, mis põhinevad inimeste rassil, usulistel tõekspidamistes, nende sool jne. Neid nalju tehes võib kellelegi tõeliselt sügavalt haiget teha. Eesmärk pole olla poliitiliselt korrektne, vaid pigem lasta kõigil olla õnnelikud ja mitte tekitada tunnet, et neid ei respekteerita. Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et tehtaks sulle endale!